Gruun Skut 750 jaar

De Sint Antonius en Sint Sebastianusgilde, oftewel de Gruun Skut, is in 2022 750 jaar oud.

 

In het weekend van 25 en 26 juni wordt het grote feest gevierd in de kasteeltuin in Gemert. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Het voetbalveld is gemaaid, ontdaan van bladeren en takken en ligt er weer bij als een biljardlaken. De ommuurde tuin wordt helemaal opgeknapt voor wedstrijden. De deuren van de kasteeltuin in Gemert zullen speciaal voor deze ene keer wagenwijd open staan en iedereen is van harte welkom.

Het feest zal groots gevierd worden met op zaterdag eerst een H. Mis in de St. Janskerk. ’s Avonds zal er een groot feest in de kasteeltuin zijn voor iedereen en met live muziek. Op zondag is er een kleurrijke optocht met tientallen gildes. Er komen ruim 20 gildes uit Kring Peelland, diverse uit de regio en een uit Duitsland. Samen trekken ze als een bonte stoet door de straten van Gemert. Een internationaal gezelschap dus dat compleet gemaakt wordt met Gemertse muziekkorpsen. Op het voetbalveld in de kasteeltuin en in de ommuurde tuin zullen vele wedstrijden worden gehouden zoals vendelen, kruisboogschieten, geweer schieten, bazuinblazen, standaard rijden met gildepaarden en trommelen.